سرخط خبرها
خانه / اعضای شورا

اعضای شورا

اعضای محترم شورای شهر فریدونکنار

مصطفی شیاری کناری   

سید جواد قاسمی کناری

مهدی باقرزاده فریدونیی

سیده نازبانو عزیزی کناری

مهدی بابکی


مسئولیت اعضای شوراری شهر فریدونکنار:

نائب رئیس: مهدی باقرزاده فریدونی

منشی : سیده نازبانو عزیزی کناری

سخنگو : مهدی بابکی

کمیسیون ماده صد : سید جواد قاسمی کناری

تجدید نظر ماده صد: مهدی بابکی

بند ۲۰ ماده ۵۵: سیده نازبانو عزیزی کناری

ماده۷۷: سیده نازبانو عزیزی کناری

کمیسیون معاملات: مصطفی شیاری کناری

کمیسیون توافقات: مصطفی شیاری کناری